logotypy

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia dla dwóch grup uczestników:

 1. Ścieżka „Zatrudnienie” (30 osób);
 2. Ścieżka „Własna firma” (15 osób).

 

Przewidziano następujące formy wsparcia dla grupy: „Zatrudnienie”:

 

 • Doradztwo zawodowe – 4 godz. /os.;
 • Zindywidualizowane kursy zawodowe, czas trwania średnio 80 godz.;
 • Stypendia dla 18 uczestników bez zatrudnienia;
 • Pośrednictwo pracy- 8 godz./osobę;
 • Subsydiowane zatrudnienie dla 18 uczestników.

 

Przewidziano następujące formy wsparcia dla grupy: „Własna firma”:

 

 • Doradztwo zawodowe – 4 godz. /os.
 • Szkolenia z zakresu uruchomienia i prowadzenia dział. gosp. (8 spotkań po 4 godz.);
 • Stypendia dla uczestników bez zatrudnienia;
 • Doradztwo w zakresie biznesplanów i planowanej dział. gosp.(8 godz./os.);
 • Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej 26 000 zł;
 • Pomostowe wsparcie finansowe (2000 zł/mies.x 12 mies);
 • Pomostowe wsparcia doradcze z zakresu: prawa, księgowości, marketingu (12 odz./osob.).