logotypy

TERMINY REKRUTACJI

Terminy rekrutacji: listopad 2017 r.

Informujemy, że rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Harmonogramem rekrutacji.

 

 

Harmonogram rekrutacji
Łódź, dnia 30.10.2017

REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI Zatrudnienie rozpocznie się 15.11.17 r.
15.11.17- 28.11.17 Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych
28.11.17-29.11.17 Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych + powiadomienie kandydatów mail+ strona
do 01.12.17 Uzupełnianie braków
01.12.17-5.12.17 Ocena merytoryczna formularzy
5.12.17 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA+ powiadomienie kandydatów mail+ strona
6-8.12.17 Możliwośc składania odwołań od oceny
8-11.12.17 Ponowna ocena formularzy
12.12.17 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA + lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
13.12.17 Podpisywanie umów

Harmonogram rekrutacji
Łódź, dnia 09.11.2017
REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI Własna Firma rozpocznie się 15.11.17 r.

15.11.17- 4.12.17 Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych
5-6.12.17 Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych + powiadomienie kandydatów mail+ strona
do 8.12.17 Uzupełnianie braków
11-13.12.17 Ocena merytoryczna formularzy
14-15.12.17 Rozmowy z doradcą zawodowym
18.12.17 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA+ powiadomienie kandydatów mail+ strona
19-21.12.17 Możliwość składania odwołań od oceny
22.12.17 Ponowna ocena formularzy
28.12.17 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA + lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
od 2.01.17 Podpisywanie umów

REKRUTACJA WŁASNA FIRMA

Dodatkowy termin składania dokumentacji 02.02.18 ścieżka Własna Firma
15.12.17- 05.01.18 Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych (termin przedłużony do 02.02.18)
8-9.01.18 Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych + powiadomienie kandydatów mail+ strona
do 11.01.18 Uzupełnianie braków
12.01.18-16.01.18 Ocena merytoryczna formularzy
17-18.01.18 Rozmowy z doradcą zawodowym
19.01.18 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA+ powiadomienie kandydatów mail+ strona
22-24.01.18 Możliwość składania odwołań od oceny
25.01.18 Ponowna ocena formularzy
26.01.18 OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA + lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
od 26.01.18 Podpisywanie umów

29.01-9.02.2018 Doradztwo zawodowe (4 godziny x 15 osób) 60 godz.; 60/8=7,5 dnia
10-11.02.2018 Szkoleni grupowe z uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej (16 godz.)
17-18.02.2018 Szkoleni grupowe z uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej (16 godz.)
19.02-28.02.2018 Doradztwo z zakresu tworzenia biznesplanów (8 godz./os.) 8x15os.=120 godz./8=15 dni/2 os.=7,5 dnia
do 06.03.2018 Złożenie biznesplanów
do 07.03.2018 Ocena formalna biznesplanów + informacja o ocenie
do 09.03.2018 Możliwość odwołania od negatywnej oceny formalnej
do 15.03.2018 Ocena merytoryczna biznesplanów przez KOW+ lista rankingowa
do 20.03.2018 Możliwość składania odwołań od oceny merytorycznej
do 23.03.2018 Ponowna ocena wniosków po odwołaniach+ ostateczna lista rankingowa
od 23.03.2018 Podpisywanie umów
od 23.03.2018 Rejestracja działalności gospodarczej
IV Rozpoczęcie działalności gospodarczej
IV Wypłata dotacji jednorazowej

UWAGA:

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.  Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej. W zakładce Aktualności pojawią się konkretne informacje dotyczące zmian terminów rekrutacji.