logotypy

ZESPÓŁ PROJEKTU

Katarzyna Węglewicz

katarzyna.weglewicz@hrp.com.pl
tel.42/ 207 22 00

Chętnie odpowie na pytania dotyczące procesu rekrutacji do projektu (w tym kryteriów i etapów rekrutacji), zakresu tematycznego szkoleń oraz doradztwa oferowanego w ramach projektu oraz podpisywania umów w projekcie, kryteriów wyboru wniosków, przekazywania wsparcia finansowego dla Uczestników/czek projektu.

Magdalena Kozińska

Menedżer projektu
magdalena.kozinska@hrp.com.pl
tel.42/ 207 22 00

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji projektu, na bieżąco monitorujący działania związane z  harmonogramowaniem, budżetowaniem i przebiegiem merytorycznym prac i uzyskaniem efektu końcowego. Dba o dobrą komunikację i relacje, a także  efektywną współpracę, zarówno w ramach zespołu jak i z uczestnikami projektu.