logotypy

SZKOLENIA I DORADZTWO

W ramach działań szkoleniowo-doradczych projektu zaplanowano:

 • 4 godziny doradztwa zawodowego na osobę – indywidualne konsultacje dla osób zakwalifikowanych do projektu w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania


W ścieżce Zatrudnienie
:

 • 80 godzin zindywidualizowanych kursów zawodowych na osobę – profil będzie określany na etapie opracowywania Indywidualnego Planu Działania.
 • 8 godzin pośrednictwa pracy na osobę – wsparcie w procesie poszukiwania adekwatnych ofert, opracowanie dokumentów potrzebnych na etapie rekrutacji.

W ścieżce Własna Firma:

 • 8 spotkań po 4 godziny – szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej:
 1. Zarządzanie i organizacja pracy (4 godz.)
 2. Budowanie relacji i obsługa klienta (4 godz.)
 3. Marketing i PR w małej firmie (4 godz.)
 4. Obowiązki formalno – prawne (8 godz.)
 5. Rachunkowość małej firmy (8 godz.)
 6. Planowanie biznesu – biznesplan (4 godz.)

 

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, pośredników pracy i doradców ds. biznesplanów. Formuła spotkań: 8 spotkań po 4 godziny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz stypendia (wypłacane w przypadku pozostawania przez uczestników bez zatrudnienia na etapie szkoleń).

 

 • 8 godzin doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów, rozwinięcia założeń planowanej działalności gospodarczej.