logotypy

UCZESTNICY

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparciem objętych zostanie 45 osób, które w dniu przystąpienia do projektu muszą spełniać następujące trzy kryteria:

1. Są przewidziane do zwolnienia* lub zagrożone zwolnieniem* z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
2. Są zamieszkałe bądź zatrudnione na terenie województwa łódzkiego,
3. Mają ukończone 18 lat.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia dla dwóch grup uczestników:

1. Ścieżka „Zatrudnienie”, 30 osób chcących powrócić do pracy;
2. Ścieżka „Własna firma”, 15 osób chcących uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Aby wziąć udział w ścieżce „Własna Firma” uczestnik musi spełniać dodatkowo 1 z 5 warunków:

  • płeć kobieta,
  • pracownik o niskich kwalifikacjach,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba w wieku poniżej 30 roku życia.

Kryteria promujące dla obu ścieżek

Jeśli jesteś osobą:

  • o niskich kwalifikacjach (masz wykształcenie nie wyższe niż średnie z maturą) lub
  • kobietą lub
  • niepełnosprawną lub
  • w wieku pow. 54 roku życia

masz największe szanse na udział w projekcie!

*definicja zawarta jest w zakładce Słownik pojęć.