logotypy

WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową do ścieżki Zatrudnienie w I edycji rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie:
1. 2.Z/PnZ/2017 80 pkt.
2. 1.Z/PnZ/2017 70 pkt.
3. 24.Z/PnZ/2017 70 pkt.
4. 26.Z/PnZ/2017 70 pkt.
5. 27.Z/PnZ/2017 70 pkt.
6. 45.Z/PnZ/2017 70 pkt.
7. 3.Z/PnZ/2017 60 pkt.
8. 20.Z/PnZ/2017 60 pkt.
9. 21.Z/PnZ/2017 60 pkt.
10. 22.Z/PnZ/2017 60 pkt.
11. 23.Z/PnZ/2017 60 pkt.
12. 25.Z/PnZ/2017 60 pkt.
13. 46.Z/PnZ/2017 60 pkt.
14. 47.Z/PnZ/2017 60 pkt.

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie:
1. 5.Z/PnZ/2017 50 pkt.
2. 7.Z/PnZ/2017 50 pkt.
3. 8.Z/PnZ/2017 50 pkt.
4. 36.Z/PnZ/2017 50 pkt.
5. 43.Z/PnZ/2017 50 pkt.
6. 4.Z/PnZ/2017 40 pkt.
7. 9.Z/PnZ/2017 40 pkt.
8. 12.Z/PnZ/2017 40 pkt.
9. 19.Z/PnZ/2017 40 pkt.
10. 37.Z/PnZ/2017 40 pkt.
11. 38.Z/PnZ/2017 40 pkt.
12. 49.Z/PnZ/2017 40 pkt.
13. 50.Z/PnZ/2017 40 pkt.
14. 51.Z/PnZ/2017 40 pkt.
15. 55.Z/PnZ/2017 40 pkt.
16. 57.Z/PnZ/2017 40 pkt.
17. 10.Z/PnZ/2017 30 pkt.
18. 13.Z/PnZ/2017 30 pkt.
19. 15.Z/PnZ/2017 30 pkt.
20. 16.Z/PnZ/2017 30 pkt.
21. 30.Z/PnZ/2017 30 pkt.
22. 33.Z/PnZ/2017 30 pkt.
23. 39.Z/PnZ/2017 30 pkt.
24. 42.Z/PnZ/2017 30 pkt.
25. 48.Z/PnZ/2017 30 pkt.
26. 53.Z/PnZ/2017 30 pkt.
27. 54.Z/PnZ/2017 30 pkt.
28. 58.Z/PnZ/2017 30 pkt.
29. 14.Z/PnZ/2017 20 pkt.
30. 17.Z/PnZ/2017 20 pkt.
31. 18.Z/PnZ/2017 20 pkt.
32. 35.Z/PnZ/2017 20 pkt.
33. 44.Z/PnZ/2017 20 pkt.
34. 56.Z/PnZ/2017 20 pkt.
35. 59.Z/PnZ/2017 20 pkt.
36. 60.Z/PnZ/2017 20 pkt.
37. 34.Z/PnZ/2017 10 pkt.
38. 6.Z/PnZ/2017 negatywna
39. 11.Z/PnZ/2017 negatywna
40. 28.Z/PnZ/2017 negatywna
41. 29.Z/PnZ/2017 negatywna
42. 31.Z/PnZ/2017 negatywna
43. 32.Z/PnZ/2017 negatywna
44. 40.Z/PnZ/2017 negatywna
45. 41.Z/PnZ/2017 negatywna
46. 52.Z/PnZ/2017 negatywna

Łódź, dnia 24.11.2017