logotypy

WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE

Uczestnicy projektu otrzymają pomostowe wsparcie doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu w wymiarze 12 godz./ osobę .

Wsparcie  pomostowe  będzie przyznane  na  okres 12  miesięcy.